Świat w 10 historiach. “Opowiadania bizarne” Olgi Tokarczuk

Moi dziadkowie urodzili się już po wojnie. Jej okropieństwo znają jedynie z opowiadań rodziców, którzy cenili to, co mieli jak największy skarb. A mieli z dzisiejszego punktu widzenia niewiele. Życie, puste kieszenie i wolność. Swoim dzieciom mogli dać już nieco więcej. Dach nad głową, kawałek ziemi i poczucie bezpieczeństwa, a także świadomość, że najgorsze już się stało.